+420 737 232 896
info@azkonstrukce.cz
Vyrábíme konstrukce na míru...
Úvod Kontaktujte nás Ke stažení
 
INSPECTION AND TEST
INSPECTION AND TESTING neboli také kontrola a zkoušení. Potřebujete provádět kontrolu Vašich výrobků nebo technologií a kapacitně to již nezvádáte? Zajištění dalšího pracovníka by pro Vás bylo neefektivní? Pak se tedy obraťte na nás.......

Následující služby nabízíme ve dvou rovinách:

1) Formou TDI (Technický dozor investora). V této formě služeb nabízíme kontrolu kvality prováděných služeb dodavateli. V tomto případě bývá naším zákazníkem investor nebo generální dodavatel a naším úkolem bývá kontrola prováděných prací dodavateli.

2) Formou technické kontroly dodavatele. V této formě služeb nabízíme kontrolu Vašich výrobků, technologií a jejich následné předání zákazníkovi- investorovi. V tomto případě bývá naším zákazníkem výrobce zařízení nebo dodavatel technologického celku a náš úkol spočívá v kontrole kvality výrobku nebo technologie, vystavení související dokumentace a předání díla zákazníkovi.

Zpracování plánů kvality

Co je to plán kvality? Teoretický popis provádění činností týkající se kvality při realizaci zakázky od návrhu produktu, přes jeho realizaci až k jeho finálnímu předání zákazníkovi.

 

Zpracování kontrolních a zkušebních plánů

Co je to kontrolní a zkušební plán, též nazýváno jako plán kontrol a zkoušek (PKZ) nebo Inspekční plán (IP)? Jedná se o souhrnný dokument vypovídající o kvalitě výroby a montáže konkrétního zařízení.

Jaký je účel tohoto dokumentu? Účelem tohoto dokumentu je dohoda mezi dodavatelem a zákazníkem o rozsahu a typu prováděných kontrol a zkoušek. Ideálním stavem je, když je tento dokument potvrzený oboustranně při podpisu smlouvy nebo objednávky. Pokud se nepodaří dořešit dokument do doby podpisu smlouvy nebo objednávky, není nic ztraceno. Důležité je, aby byl dokument vždy oboustranně potvrzený před započetím výroby či montáže zařízení!

 

Zpracování dokumentace kvality plynoucí z požadavků zákazníka

 

NDT zkoušení (viz sekce NDT)

 

Rozměrové kontroly

 

Inspekce nátěrů

Inspekci nátěrů provádí naši pracovníci v průběhu celého procesu aplikace nátěru:

- Před aplikací samotného nátěru. Co se dá před aplikací nátěru kontrolovat a jak tento krok závisí na výsledku aplikace? Budete se divit, ale tento krok je pro kvalitní výsledný produkt jeden z nejdůležitějších. Jaké zkoušky před aplikací nátěru provádíme? Kontrola čistoty povrchu po otryskání, Hodnocení otryskaného povrchu pomocí profilometru, Hodnocení otryskaného povrchu pomocí ISO komparátoru, stanovení prachu na povrchu před jeho natíráním

- V průběhu aplikování nátěrových hmot. Jaké zkoušky v průběhu aplikace nátěru provádíme? Stanovení viskozity ve směsi, tloušťka mokré vrstvy.

- Po aplikaci nátěru. Jaké zkoušky po aplikace nátěru provádíme? Stanovení tloušťky nátěru, mřížková zkouška, odtrhová zkouška přilnavosti, vizuální kontrola.

- Kontrola nátěru zařízení v pravidelně stanovených intervalech. Pro prodloužení životnosti zařízení je nezbytné provádět pravidelné kontroly nátěrů po celou dobu jeho životnosti. Na tento typ inspekce využíváme náš tým pracovníků, zabývajících se výškovými pracemi.

K inspekcím nátěrů využíváme nejmodernější přístroje.

Inspekce izolací

Inspekci izolací provádí naši pracovníci v průběhu celého procesu montáže izolace:

- Po ukončení montáže zařízení, před pokládkou izolačního materiálu. Co v této fázi procesu montáže izolace kontrolujeme a proč je tato kontrola důležitá? V této fázi montáže izolace kontrolujeme zejména připravenost zařízení pro pokládku izolace (kontrola ukončení všech předchozích operací- kompletnost technologie, stav svarových spojů, stav provedené antikorozní ochrany, stav provedení všech předchozích kontrolních operací) a stav zhotovení tzv. podkonstrukcí. Podkonstrukcí se rozumí zařízení, na které bude ukotven izolační materiál a následně i krycí oplechování.

- V průběhu pokládky izolačního materiálu. Co v této fázi procesu montáže izolace kontrolujeme? Kontrolujeme zejména shodu použitého izolačního materiálu, jeho ukotvení na podkonstrukce, skladbu vícevrstvé izolace, tloušťku izolace a v neposlední řadě i kompletnost zaizolování zařízení v každé skulince!

- Po oplechování izolačního materiálu. V této fázi kontrolujeme ukončení provedení izolatérských prací s důslednou kontrolou oplechování izolačního materiálu. Jedná se o jediné krytí izolačního materiálu před navlhnutím, dále kvalita provedení oplechování- klempířských prvků stanovuje vzhled celého zařízení. 

- Po uvedení technologického zařízení do provozu. V této fázi kontrolujeme zařízení pomocí termovizní diagnostiky. Pomocí termovize lze zjistit efektivní stav izolace a místa (tzv. tepelné mosty), kudy teplo ze zařízení uniká. V případě, že je montáž izolace kontrolována v průběhu celého procesu uvedeného v bodech výše, je identifikování tzv. tepelných mostů takřka nemožné.

 

Speciální zkoušení (Souosost spojky, vibrace, zkoušení tlouštěk materiálů)

 Vibrodiagnostika

Měření souososti

Měření tloušťky materiálů za pomoci ultrazvuku

Kontroly za pomocí endoskopu

Termovizní diagnostika

Zkoušky těsnosti velkých technologických celků

Ukončení zkoušek, vystavení dokumentace vyplívající ze zákonů, nařízení vlády a technických norem ČR, požadavků zákazníka

Nejčastěji se zabýváme zařízeními spadající pod zákony a související nařízení vlády uvedené níže. Nebráníme se, ba naopak přivítáme i zakázky spadající pod oblast, která není předmětem našeho zájmu.

Zákon č. 22/1997 Sb. - Zákon o technických požadavcích na výrobky

 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Nařízení vlády č. 26/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb. a nařízení vlády č. 93/2015 Sb.

 Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. ve znění nařízení vlády č. 170/2011 Sb. a nařízení vlády č. 229/2012 Sb.


Zákon č. 90/2016 Sb. - Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

Nařízení vlády č. 117/2016 Sb. (2014/30/EU)

Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. (2014/35/EU)

Nařízení vlády č. 119/2016 Sb. (2014/29/EU)

Nařízení vlády č. 219/2016 Sb. (2014/68/EU)


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, Nařízení č. 574/2014,
Nařízení č. 568/2014ČSN EN ISO/IEC 17050 - Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě

ČSN EN 10204 - Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly

 


Váš spolehlivý partner ve světě ocelových konstrukcí
 
AZ konstrukce

Petr Pražma
Korunní 2569/108
Praha 101 00
 
+420 737 232 896
info@azkonstrukce.cz
Tomáš Dolejší
Korunní 2569/108
Praha 101 00
 
+420 608 279 081
info@azkonstrukce.cz

Copyright 2016-2017 Created by TopTiskarna.cz